to eth

too, eas bars so^iBc of tbe power ef Jeraa'. bhMd.ti]l;wbsi« .... tai)i^;ia tte foUswiog query, wludi beada tbe srti^e: .... C b i ^ b ^ to Jriaijift; wbieb paaaea dii^ly.
5MB Größe 5 Downloads 222 Ansichten
J^-m

& •

ffi SkjiiHrf.

- s a s ^

I * Bmtv.Tri^

A

hiif^lhwrf fetrto i b

^

it tnmge eaaaersiag fery ^ial^ wbirtT sjsy bs H f o u t ^ t? ^ K atas^^^Ji^rp^'^to ^^tlMMc >ffieik•^. bsTs, b a m . aaeow^liifcad kk^ o w bceOi^. Ja. di^.lsiid of ^pla we auu^ ASS nuomnxx cla^wd: amibaisBaaaat be isaaiTad iato aay J. Baptist otb« ^IhardN aad: lbs lidred in the Tdcieaeee B^ttiat, writtt^BOlB—ton to waafr^ Jaasa' bloei Sut ooi I««a vonThs UtttraraetoeBd«i, sndlas so (atire aoTere^;^. Booo^ ef 8esR7, sad slss to altansto, being were ato baptised—amongst tbeq sa old lady eotisn; yettoynndlynnbinto As «be saoB tS the * i l d , " is bat a fiint e«Uem of tbe pontj of M iutfasd af 4iSM(*iI),ssihaaid|lf^^ « r a t y years old, wbo, ^ saderstood, bad b e a Grsresacdbia inada wiOdisw frees to Tte) :faditooOm the ^ o C day. ly would it be destrsotiTe to ber aoreabeati, to ntrodoBtaiy was defiTersd Eltba sa-elauead m l in ^ ag^t of s b d j (has>!to);jto eEsreafOBi with Ite winda ia sMetbodistsboatfifi^yttiM; sndslsdywbo disiarderly tcajeaatj, ss direetsd by to^oatis. to be bdond by as set ofapstristMn,' dec W a . ML Lea, ef Pins Bts£ Sda- Les SoMridtedai^waath God. JeswasdbiapeopkareoBe. Tfcaogb the praeadlscehnae. had b a a a Uetboi^ist «gbteea years. Aboat Tbe Gasrsl Assodstutt met at LdMBSa; As thgrtericV tb» wild atcam b ddfaa. om^eSed to lefase dtikeesbip to all exin I7th Tccae, ° Itea brigtitee ntotoaaolhct faitUMeoribelsHeazacym t n n ^ t j r bsa b s a s M ^ e d by' oteftdsrai^,' « M 0 ^ t o * b ( e t o e a l s t i & « « « m g & " Tbe adJmJ) ss&datly proTv tbat toss was teasoaabk of ^ toir rvb prseet^agt. sfo^ititBsr ^ nnne^lea of sba(Aste SOTS- a ^ t is MBgabs bf saeesa ia s nsaeaabte arfohiKait^thBt asaasyefiheasthiabad b t o i s t o - p r M s t o t ^ a a luatrsaaat, we aa i a s o i ^ ^ st Atbms; rsigatf. Faxilki Olastntiieas avst bs ssdi tima.. nsaato«art]l^bsoMsiasd is f ! 0 0 . ( ^ •a iasthatOe dnftraestns a aort ef a n t loM^ before a to d e ^ ^ t o p s ^ To sbst is psrtictdarly re(iBrr8d, it is it eaaaotieann or.da- oshr as e x r i ^ tfie aoil^SigB^ of s Stots^ aisd ^ T k s M ^ a«w ia to aortora part calt to saT. To b a h otor eoajeetaree, I orpsriie^ wbeaoeit oig^nted. Xbste waa iatoarsMisI pmiito saliad«i«a»«(Mk> ttitlim

. J A M B T M . JAE-

. - »tn-:* n. ' ae HMIiiiiiiltertm

wm am tvttteOamAMA

' ««

«»# Bat isstsa^s!

ma M M . H— umiiiiuii Hi*

-taaifeaMit siir

nwiit amtKwi. ^AffPB CtflTED. jLOvm mmuiiiakfi •

''•^•M.ldtSwv

to

%

BSf-

ymianfitT «r » | n m e |p*Hiaee, ifaac - XU T W w i t o i •mfcB-H

rwjwiaiMH

iHrai^ttMCi^ L-'ac to'^^^lbiissi utag^' t'ftlA

Umi-

-'Sil.l*. Whm

TiM^ni wf ratfcuBn • I

•••iiiq t i a n w v

sbHOMX. JfiiA.^- • - • ••

"

-

cur* Uajr d k J - jW. V't^ U j ^ ttd «>«2ts 'StaylS^t^ixU'Wi^vtuk - ::gTmm

mm t o M - «l«tfwK to ^

tint*

®

-

,

• ,

:

Tnriiiw— I B t e KtrtnLm ^ t is coci

^ftmi •

fi^ '

&««rBaTu teOiwAtll

"

L . - ^ f o t S Kt'^BSaSUQ:

iuK

l ^ w -liiiMml -Bn^tiw' a t e I p ^ are m&dl "^ereml 'wA,jtsftnUiUm. The d i ^

t k ^ b j k . JETtft

'e«2t>W';>doca- t&|i

mfoa t^'ui^^i

B w w S I m , B i M Oiwij.

GtaM tmSat iCki 'miesbf. «{||jhi w *

* Jat*Btitw« m» I •>in i hg tlw O w * e i s g r w . ntmf^

m i S ^ d u W t .

U s WBkV^of

terishtiB

.Oet.a7.f ^ t • I i i t l i n , m a OiqBqt t m i l S i teatoaJKrals PAJtuwaacs® ^tiejB W i br.UBMlfuC'BraL I f t i M n l S t f f l r ^ Vttaili^w' a * Smr • Ik OAft a a i TawaftataBDaQjv^ Seealteo*. « *e« v c O£T fcsB a d M ^ kffl « r f n iiyI j C o ^ I I I . . ; , A S n r Babuss Scacot-—»••>",fillI MM a r f ^ ^ w i M r i m m w n a t t t e aiWkMh Sriacb wWk* Tl^i Bitwe . . , CtaBdh IB UteptK^lkc Ito M O m a ^ AJf» USAA TO «TAn

b Atiaet

V d i Ksnber Qr«b«

teCl^^S^

BjO^^i

Be

tiifslfS--

J'J

iiiwkwfad

j ^ l S n M a m m M te t b w to giAifcit i a ^aiagh asd ^ lore or< toeM7 ota prtv^ateP atewfrwi^ tbe Bid^isMa O a n ^ a t e lemjs j Mf bad o o e a m d i ^ ^ book o t A o MaKB. bbw advised oar reidera Mt^^ to^fv^^ i t ' -Bat t i e (aiiat;-Ma ^woaiaiia ef i i n yreatof T o i n e (dto jtoto* 'toteteated ya*wtwaa;of iboM^ 3lbo «ro t b e t m i l h i toe* «l r«wiMw^tltoaeiw Hiat e e w e n r o w t o d p ^ ibrirgtoettf eiiiiJaiiua. I r ^ b i j W ; ^ SmCw* aaMber e^Beedoo oTtor^eaa. f ! ^ ^ - to i>aiaa aad iatw ie»> w i t tbepirto. ^ T L imTLAxa'a Sc»ie*er bleeadi^ ycairiM aod J c s ^ tbe gtwa gmfrn. A aeaAw l o a m ea ati » & u ^ « M e e a ^ « ] t o . & « e a f Mfc,. f f e tKaoa :» ase W a r n • a d B r J ^ X m u ; I I . ^TTzcKaV B i s m s s — G n t ^ of « fa^; kffcsd, JSird and i '$»6kfmi Swatter tttn ' Taste «f it. Lm W s ^

iMey i a ^

aatemnal iiadows, j i " t t ^ timgt^pis and iBkteal^KbbBadL. Btaoa: t ^ ^ ' d i t o (tf vtil e^omcf a a U f t IWfpa^ow^ l M i l ^ . I ^ b e a z t b a a ito' -OvtvpC tdft^MMr i i ^ e a r ^ m t ^ M bta Oc J I v a > u x Bjool r«xat»|»;jFM t^i^ fvt JOM aa w A ^ ito e p i ^ n t a ^ ^ W k i i s e - 53H ^ itttwerl b k i aei u i w w e i sm {lEn^texeept to i n ef gauC fi^ wben ^ aftwtie— aad eatotigaa a a ^ as •^^^y&^iAimli; imineih^ SmmmJf) e'K BmlBES te .ean* SM^ tbe of W aad wiator, aad bbem nAmtttr fUrm*: «-e f xiP r t r n ; j s afier Ail tfce Kzst' ' C b i ^ ^^ l JS'lsir.JrrL'^r ^ v i t i j ' ^ ijF - ViiT w Ntw Y •Kd beaali^ tbeUfe ; ttk rasssEr tiae, »*».«, —lis* ^ c w ^ u tiw heat, aid/toO, iuad g r o i ^ t i a u f a jatebeArerted d U ^ K r l i ^ r I vbdiK liiasii faSlixitt' ndaios* f ^ l f ^ & r j k eooU bieaisg sad iiid t o W i e tar ^ a e t ^ cf Owrrt ia ^ a p p e a r l i a ^ w i M M t : ! ^ ' ' ^ ^irr . l e ^ t m e M o n n l a b ' a a ; ito A«fttwa,wbeatfae ipe«a I«a»eBaad bheau'ig fluauswMA h m «r CiMr Ctetft. Owdt 3ll«Mri i U m a & z : IXB, W ^ D Ifc ^^OTf* W. BMime. D R , W a . gae vrtmm a m ndlMi^niiir^dguBst .mair Yimduttw asd^iaes: jte wiater, J ^ f l i i w r K C m ^ ^ Wm. E a w . D D . riefcoO* ratateaB^waoKwI ga^fe;?- HaifeW. D D , Sdnrd T. Hiae.n! wbea d o £tded Jtol^^faadyi U g i n b i m tibc l ^ ^ l ^ t l w Ckans j Q l k o ^ f i e n M f i ^ ^ D B ; tb*, inhabitoati ef the b o u t D. Htteii«!cx, D i D / M a s a c } nem, aeds 0 : 0 J ^ a Kr^o^dtr- D D ^ Joo g a t ^ i a t o ito wanar ebatoban^ aad awtfeio Ulier, or yAi^H,^ inmihii p i i ^ j u S i i s . A I f r Bmm Bm%. Oainmi-^imimjmt'-nmi iee^ w ia atolMg—ga rfCtej^tteriawiireA « . Knifca, DJX.E-imra L k t W ^ D D t , J o t e s m e i eMtjHtocaribip aeesre bost tbe firact u d - ft tiw X t e Gb^dL Jeei P a r ! » . D D , jM»e .T^Ptiet iPatta . J t E t , A«a, D tbe ftorat w i t » n t . B J X ! i i i i • tom-tid* fpBfit,: D.5., B i c W 3 j k , D b . £ ^ « bae i t t f w t a i i (&»Mhood. w L k . ^ —gy fti CM*. I g i i i r t M * ^ ^ ^ Ma* ,. n b n ^ a ^ ladiaat eye» ^ jojte L a r leaikA'i'P ^ J K , I^ILD. WiOiato B. I R l l f i i i ^ heg^;aad U w t i a g ieet^ bitbo i^riactitoe. daty af D r . J C m ^ if W U ^ SattffigBa»> I Mfafliil m bSbiba' MS • • t e w s ' l M s i M t i g; S a w ^ ' W . ^ W M M a ^ D ir. Eb of tbe worid, asd £t«a ovc. owa» Aeie e a b o : TW Aon^iieWaiw* W Jhjtm to rtpnt^ fe b S i t o - t e Ototk. ttMrcadi^* BBOjtac iMtjfcttotiartwiinia niiiiii.. baib—day by d a j — b w b j sMmtbi S r . win rti^ ti^ f o i four i B c a K a i t — c c d b C a r i ^ »f dte DMka OmwAtST^itSiM. I mOrt^ d n a . b t t if i M of pfctoiiy.. Aad ye»w» .«eoM aot 10 Tb^ ^ g n m dim; O e aar i» d«B of bcaria^; i s B n i b e r Da;ti».% S i ^ j I f c ^ ' ftr tec yoKUmaac tlwto tinfci < ead^ viaH^ ^ rfe-Iasb-:-^ T H S SABBilTH SCHOOL SO!lGSTKS rmnimOmM. ifce iimbe ti«toUe;;^!gttg Usee, l i b Aurows old, t ^ - t k b , tbe ^eaiioB biNi;^ aad v e d e i ^ ; ^ tStaHSaate j>i.to»i I ii I i i o r u a ^ t o o t o r a n m s j i i ^•ri«.»iiiiii i i t i n i i i i i — > • • • « f» 11 3»X*M TBUtXAS. WliBJtite H e w V T X toMwi. a * 0«t. J C P « . B* w d tb» sdMt oa tbeield^ aie pte«gb«d deep ea tbeⅇ j M i ^ r a sad | H » l l u i ^ ba mt •»T t i » d j atMBd otod w e i i i i ^ asd tbe dasetag Bmr.iB K i ^ w t ^ ^ l a a w m s n u i f i H t l j Dr. H o « d l \ i a a n n r f e It tk« kaH basud of aSt^ikf wi' ctcaaa w OiscipnfeDt (Kie, wbosa t b m reewwrets tbe eoaii^ wiater. Wo kxari^ A L T T A B U TXXV BOOXB H«wdMuaast!il B v i l j M w a a m e p l M ^ I — i w i * * A* SUBBOCOBT. is a^ «a One, wbow ate ift e r o j eaiuay d a ; ; wo vateb- the. auatj* P m SCH t h e n i» so IwMMrife^] So b» m f ^ - a o amMkac «t«uMW>; « iw IfeftfnBnfftMd ^ oAiMated bjr the e b a ^ ^ a d pnoMSite, fomv i o tcai^-M o t i l l ^ ^ «« aleetiM CM oebami;fiMtotowith « M n d b l adtov&tioa; sad t VMinteu! SelieettorcefMSwili^ TwWe.' a bicWai iNrtaHtoMorUil^ i a ^ i w r m M 8 B of tb« Jfaeb i ^ b k S e t b e ^ k e . f o M a o n , so »««CT>.tt»t M C k l t e t riifiaa attid^ ( i i ^ a m aitiMzadlB t t . M A E T I N dc c a , W H O I i « A I i « «h» Wffi'aat&ShHryWti*; lahatdU a n ^ . fimn ptr- aa|;> lotaBr C H E i s r r A N a •aniaDiaMttied Va p w M n t r . d ^ ; M l mr j r a j » dw T«aiinr w i M t o&wntftafa ttetlaitMiaCdBMMBb piB(lka attida^l*^ apiMKradh^ B^^Waf (WPMQinoBtL) : ^ : ^ „ l i b f g j M t f 6« e o i r & o » xrxvooiLir. vhi^W^ai!* Moitirf taudt^aadank ibenlftin, lkaa»«Mdtta.. , mmm s M o i v a IB iifwrititiw w rii^ t« eSMpcSMt, v m t ooxmEt SM^AJ) AirzObip^ STS., dwMawilM^ dacteviiliM; Q n ^ m iuMatedi. oOw Q i u d ^ XtaatTina, «« l U i oc ac XiUXaaaa. > J . C . That^^aichMMIatlMiaUIBai^. T H J B H A B T S ^ , A i m W k t mmU i t M t t r rtoBoir. ia t t e w T .w^wotjcnk'i^k^' I i t a o ^ ttat t i t i M d u aitida t ^ T w o or d j ^ ' ^ t i M i : hurtlijpu' . ' m N k m r t jr, bW uaa'aat a O o t e i l t t . " ' ' ^ ' ayBCT^Barvar WM t o ' ^ U ^ ^ M t pitalH JfonNid; H X W ti«aid I n a * a bMaad tori i a l m b i m ^ ^ AlfBSlfc-j r O T I C K 18 C A L L E D T O 'S^iSt t&Mabfe&kteteflt «a>» a j a a o t a di»iai«d to -m: tiw i i e r t r e and ewtieeslT tad «wwheeebM» ttara ^«aa r i g i * i . f f i T i i n j i Miiiaaittitiaoai nu aafotif^neoa^^ btantnr O t o n * awv -Be^ wfa^y t b t a a * t t afaBoaaeae< h f lhrn^ thamS, ts aa' nhatMl t * • • m w , ^ A * r aad BfaiarBnqr. tta aoMaaartp b«Bt«dfa tOa, a B f a M M « « t t e p < a i a a B i | M k o d a ^ O a t i i i A k aeaaattataUa bawa af • m b l a fa ifa ta* tItaCkac. f»r ' B f M M T a i d A e d e a ^ after » toaf and enp>»tai«B. d i « g f t « M a a r f t f a a d i i , A a e M ( d i Uft tlw*kH»aMy«aba* a l i » ibU o m t t ^ v i t b A a i to ka eionmre. • B A m i t M t B a ««Bk l u u n c r t u m m c n o r QWIWT A * atrtfrada«p»tatdlM» annaliHy tar bwabaoi aad MslMiM), wVUk w t awalniaityflw elUhae. taia eaaiafaeda naat faak | w w l , lad eidwN la )w f i t o l a d v ^ i I w M t a a M i To t p H k af kn gta m m t m » i m W H O A S l T H I TAI«m AJMIKIt^ »i«y^iBl^tnwMta«mtia mmKmhi b a l a t a t a d a a CMk ftiaiiiU^ *i mm M M ^ aisti Mt n o , I vAMsmsxM a m m^oic, mw w l M i S f MvsHota fa tta ipbaaa fat.«bfab f t a anal, at a t o ^ SaiuxrM B > i f « » w it. t | r ? m t ' w ylvKiwil gtrimimf. »ta OMaad, wbttbar af aUb, aMbar, aUai a * * * * k« p ^ S A Mm Mi {>«(M*i mmit t a p p m t »r jra«r t«art* ta ^ n t t k ^ l t a fa S a A i i l X AeBewa. mmk t» »>*» t m l a t k i i i ^ ) * C b v ^ u d d t * «««ld wltii Saaday taota tifil^WaaiiWMri aa B n d t a a a r l f e w ^ ^ Mb Btt * « • » QUW 4f k M O ^ i r f W O l w d i . efeaHytatmd, B a l t d w f a cHM. 16* i w i w w * teptH I9 •IWM^ IM w»iuM wtf c m f M t M i ^ f t a y a f a w r b r a i k w t i a i i i ^ May tta fop*r*otiaM baaaw aaMtia, iDtif fa mwrnfrnm tttMw* ba* daMi «My bat m a y CbrMaa vtH m ^ laiSfSflMt. i K - t r ^ ^ ta Ml )f«;rtta t w d t a «aaa fa ««r m»wnf awy Ood MaalUjr tbi* ^ w a W a i k • • fa «M» to mutt twhmwwm t* ia^ u M t t ttai b n n i fn^mm i^mtvmj viOi d*«tanti«M, any toifalt toiiwal mik dtapoaaadoo of bia praiUaaea la (ta taad ef »n tar I t o i w u M M M j ^ i i ptaaa m i k t m i^y and yawrlaborf tatei^wu, ksHmiwtl ]U« k»* t&Mi« a M w k A OIFT B O O K . ^ - L I f l I » I B & A l L t Maad*taadai«ytaraaa, wta bai.atadaalid Mm)Mmi)f>*«> »«d N « H ) K I I | 0 «h«MMia«t af tka BTANSAOa aatf wiiba««WabaaHa(,yai oat • maaibaf af tta iSm-, M O M i M M r i a f M m inmm*- TIM|W*a«*ar % « kiimdoia, a*rii*iu«. AarHt f i - x i . rbanilk, «itb ibaao Oait Ma^ m t o i t p ^ i ^ d ^ r t t a M i i f M t i a a , •'tfcy.MB®. !>«» i« C«««m»«a Pate t4«f lia«w« ita 41)1 laiHtaM, ar«>i4*r«f OnOi^Tdi, aad tU, pn^wra m aiMl IMar K n y lit Mt -t^jof UmiMtt Q a v wttid imt 4>«»Miia,"lHHl ratataaata ^ tmwriBiwimt, SmuiN ha^aa. B, mtwnt^rmtn I t i t i i M r d t B t U i d l k l w d n l M ^ w t e h ! * )ll««4. ' D M , on Boawatar db, I t t t , at tta laMwaa of w o o M l a W W , n t , « pa, - «««r HMs, tTTisjf to ( b d nm*^ tta fa Cam A ^ f a f , Ba., Bidar MMttaw W. » »anatfaawaat amonanm. %Itasi. f . Pnr. V4Md«*,ku > f m i wn^r x TOJU: a(obwband,d«x)Mdd>Sdr«i,and taloved i«iatfT« naiad fattabeaoaaofbbdearmattar. Obi Am^ Hat Umm- naoiaaca* U teaiatiM tiv thaOadOUi ModR stay not, * i t k tii* w i i K r , find is fgaaa and friead*, I 7 tfmXtag of tbU iblnc a* ta b i ^ and ttaatbt. May waall, aftw daatb, tathas bappy. tttdparavkil*!! THVttttlatmtfalatrtmtiM. , Oaaiheaeel* tW Brk 6ni*«, n d th* «an» to b« i p n ^ spw t]w l i i i o m «aa( k i a m y aiiBOitt s n a i u a b t s ^ is A«if.l«.186a. TKoa.a.Oianaa. i4aieaMaf rluiltlM««Hl 6 * « e e »aw taraiaa OurflMar HriaieaMaf : odttg tar name a< ta baa. How hat to ait bmaaa . — .1 ill I aa^ itoQOK « w U o & l M ^ t i t R M d B » g w d t i i ^ ChlHTOl ^lflOfct> lat> «> vhM wi uU tfa SMardar bafcre Sm t ^ AaiiasainuiBiBat b< to t ^ advantac* of t i ^ i M f r ^ f ImikmAa toto W^ Ooaa Iq lOuatin * » « w n E O T T a v a u M wobow ibfatf'as i})te-tBd (ho» a n w tta wwqtiac asd U TMrAinlah TMramtaaUriaMaanatk t k m vrlber C«a£M. ^ Bom-Srnmwi. Otad at bar ( ^ a o c a , near HarritbarK, Poalotoe V aSKtiiHs Torii i& a m h i a W..B. PAaa. UodOTatoi. tatkatwaliK SiM Luifa, Botminc aOetiaD* af Mar ftteds, ebOdiaa and meakenOaai^ ta* tfaiJa y. Fu Jtt^tWF. fTTt*. t a l l o A j l n i i a l t h s m , i n m a d of Kakiair Oaae Coonty, Itta., Sortmber 9tb, I 8 » , U n . Wfaaey E»coopanfao—Ar no ottar raaiea a»a]it to fa^jara ^ tan ao«i'3 h i t ^ m^ dise Word, wifaof J. O. B. Void. tafafatb* STiBC oppcuMnt. Ttaao MHOMMt and mefHtrUi m ai» Uaaiiagi, U^ Mfgdrad Birter Wcid waa boaa Jane 34tb. 18W,taJaipar tthi ttwramtt naaln «kOa kaimte ddUrcfi, U cotbinc alM, iboakt tafo palaiad hb I te dicfai cads; Imu i b g r tmtK i n PUUkuxiF < » o w oauacB. •kenaeeaia*!*! loogBoaadbujd are ta qtoke ot wnrtofa aocb a eoaaij, Oaortfa-daagbttr of Brnataa aad ParBaa wkaa m^walM tiusft aax — "—!—.JS-ff VwDOLii, tafiiig J e a i ^ w i d i M R W o^ i ^ o f a dapartad, ploBamedlar. 4Uu,lbr tta ho. Srieklaod. Hta ptotaicd faUb fa Cbriat and Jofaad tkaaWk tt>ye. A aAUMTOgSItdwa. MacMi^ta4amaatad(Uflea)qr, Ja Ow r t N t BapOit • M b w r t . tta Baptist (%nrdi when aboat 14 yrara old. t M s . a. Coma,*. VnatUkaBa^ Cterelt ia HtaMOa, c>o*ia( oottf an attoBpl^ waa (ta BMliOT of ei«bt tbOdraa, dx of wbon are wnan. ti^my* (a . • . B u n m o r Y n M o m4 ,T T . Imii mm Im THj|- V B A T Z S MUUECUrS OOF ;33nL XUat B.B. C.Bo««II * CoLto fenoJOteXB. UHBC-lWdtaghtan aad ftnr noa. Tta dttaaaa J. w.witaov. . t > < M i « n L m i ' ^ i r i ^ . i a g g J l * ' " ' " - " * tk« Ikwbkk (radadty eantfad bar to f t a pav* «aa at dttt " I d i i i a M t i s d M a t a m a . |oidB%itt W g o Qtkim toto n W , wtthoot takfnc d»il«p« Uld d m m sogezoB-ooBsaoms. *, m I i s - ^ H M i t • ' X m t j Baltw;. d m n i o c her iattaBOito, r«iabta( t t a o t o d a i t » n d » l d a i ^ . pnoooDoad bi«oebitSa,lnt taaai.aa«faid|iHaa, MOBILE, A L A ud«!ia«cK}aiiai«tBm«ts«M fiwitaAQow. of tta tan. J. L Browa, aia aad* to aay, tbat I acid ta»o a «oed bepe, Hwmded apaa Sod^ Wort, (bat ata „ • Mwia-b. •Hpof tta nm •.dJrfdMi •otoMd fadia Cirenit Oawrt of Da BetoCooo^, Xlai,, that I la aavad by v w TW —« .. ..... .v- „ kMTitaU^ taofaif Btft fliWte t b a ^ K i r i t y ; a d w M d ^ i f I M taxi tat« (borailir, brfac w) taaaaaa fa!». May tta iMTd prfMrva antffiaieraa) U m t a dbh •penaarandaaiian aflba t o ^ N C i m m m to n B M i ; ^ arid Broini't taatiqway.^ Now^ I jirlS wwaolata butaad aad toottarkaa eUMrao, W* aiata>ay n^tfatibn ttat tbara wan not oaMaiMb. M'Mpathtia witb onr aweb baipted broaww. and pay tta c a w t o * * . t M ^ Yard of Ch^ ae.Bor c^Mm)^ of ttaao aBbnu fa tta sant-beaM, ttatfa him fa Itadlaabatge of tta S s ^ - a s n s S Z now daiolaa apaa bfat. A.WA rwortkft *. « w n m . r » aoiif I wa»,|lKd bad taaa far aaaw tfaM, aMNtandiriaf aditat i>«««pma ita n n a i t dM&vorow *|>«Bo»oOiorty,aBd, Bta oewpwoodafamybmiC I Q K H H A 0 A O H B OUBEB. OS ~ «aadm4R( Owm la eta Wl0«iUp4i«iliat ^ t a M f a M d y aad olbar mrdidnwtftirttadOt, J ^ B ^ C B A I G H I A B , l>HALim ! » By JtaoaWkps TfaWad tta bw ^ t a i . Biater P m a t f a B^wdoa (ftmaerty jaakfaaj waa f t a t a a t a m traat toaBdaaoo fa Bm. taia^^to M ^ J f a e ? ^ ^ fa aaSkf ^ tSTSftiSS . " beta fa Piwddfa aa « taid aad taulaaa ad««eata tiailii aad I t s s I i i i ^ V t t a n t a i i . ' j ^ jU tM7tHM farmnf tta ChCTdl Oaort of DoBoto tteaa s a c r r ' fajww^wfaiSi »icttaiiiB » a a d i t e b f c bdwAn UQB, aad was matrfad fa n«oi«(»bdaQ fa BaiJtard Coaaty, lt««i tta B»r. I . Btaini waacaOad belfa* Oaaaty, T i i i n m i i . t a i t t a l l f l r Jidy, t k o . Tbay N O . » P O T L I O S Q I T A B B , K A S B r r i L L l . ot aaaaf t t a poaataad brichtaa tta Oiaad t M I waa fadkt^ ibr ratalBm badaa*»*afiifldraa,aDd aB battwwaraatmUri^ kUtlw^MMfaBadWib At tta famo taraa oMa waa f3«aa flntatafcc t m t ^ far trfal, and tta mM Broara baB« g f a p a l f a T t a * . M « t o f a tar bariBBd faCoart. . abeatalfbiyearaajBjtal, a o t a t d f a a a ^ t a r trid. latatadtaltaCaaitBwtlwasaoi imdyfartrial, dawtaad, b e r b ^ baa taaa tta Mfataar-a iwtfaK, r S r S ^ ' S ^ ' t a t ^ y fa M A Z E T I ^ C O . BaalaiahiTOI taoMMOf «w>c[)t Of wjtoaataa. Tta Coart ttan ^aca, aad tar paraa wia ahmya afiao wbaa aay can waafaada^ tta Cfa0«b fa wUdOta takaaad. i a n r t afatod dfai I 10 p i m BtawaatapifaadVrBUarlaw^ O a B o t o C ^ ; tbatIa«UXtbatairidBRmw«iM Mtba faOM tte-W^ eawklaawaiy." iS' 'tiii'ljia. J aadaroi^ t7pta tMa tftitwaiai tta CoaHr ®wa w ? W0L, fa BapfaodMr, VM. uA Jtitadita Ml. jsum Paifaf tar Ufa, ata INid to t r n a a w ^ a OsatiaiaKai. Tbia ia tta joai aod «A«a»o»«f r.w.iCioa ^ynwSkv -, . AfabaaM, Wiatadppt aid Atteaia. wtat tocicpfatvfa Cmh. AAaaaa% Wl. aad jr. L. Bmarafalaito laeata* ae tta aiA. oaaof tta..Til litany' >«» - • bit cbatactar: U ta bad waSfad aaUt Ua baaata«ad. aBd B tad^fatmai etod. Qfartk ef w « d t * a taaafaed a flim, aad eoe*toeL aad p q * , aaatair tffl daa* eaBad tar ta tta faad af daaata thai af aten^ Hl^ attartia«deaBa,B» flfatrtaringoflb* TftofOafaSISt-S. -"ti ' b a r ^ W ^ m i i i a , •1.1111 idlfaatarata^.wBboata

Am.1

wfst^ssrss^

FOE WOBKIITG

tw»rt

t.

CODTHVBMIRS.IDUOATE TOUB

FALL

lae'ba

WS«tB& OET SOODE

DRY GOODS,

BU9T4UBI

I -

u tifcri aSAi t-Jnaqrl

loon. ihoi%

14

8

WSA&INOWIN RCQSIPT OF OUR

fa a i l

AR. a 8«00R«N, NO. $8 OMPf

jMpw>iflAL i o i m E ^ r i F i j i T o

OSIXRAL qoipq^OT MmmAJm,

mtot

s^SSSSJ

I^oimw*

•rua

I

tta4 aidltal

Jaatatl aaoama,! tbfasi Strmri

oiinsiiON

jPAMISMA 0. BOWXKW, C, 0«rty, 0a«i«fa: Det^aatacaR iL

BABDWAIB IJID aifUEBTt

Mj

fita swart ti» nu^ Ooai^, faJsMaiT. Wiir:;a«fata»a,of tba

tar„4aaai,;atK,tar i a a t U l t e s o w ^ i O i a a v fa' *mr> ( j ^ l ^ i m d Otek itaC^iAat ta ftWtfagait eflfaal

'data I

ttai •f I