Page 1 Page 2 Page 3 - Beilage ubernahmskommission Nr. n ...

Izsole izstopiti pa sme uêenec samo takrat, kadar dokaze zizpričevalom javne judske sole, dazna najpotrebnejse, kar je predpisano za judsko solo, namreé: ...
8MB Größe 1 Downloads 263 Ansichten