LogistikPartner Sverige hanterar denna auktion på

Det är inte utfört nÃ¥gon övergripande test eller inspektion, därför kan det inte garanteras för att objektet lever upp till alla specifika krav och tekniska ...
231KB Größe 0 Downloads 11 Ansichten
LogistikPartner Sverige hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren, och har utfört en objektiv genomgång av auktionsobjektet. Det är genomförd en visuell inspektion samt test och provkörning om möjligt. Vid test och provkörnings görs en allmän funktionstest och visuell inspektion. Det är inte utfört någon övergripande test eller inspektion, därför kan det inte garanteras för att objektet lever upp till alla specifika krav och tekniska specifikationer som är gällande för objektet.

LogistikPartner Sweden is handling the sale of this auction object on behave of seller, there has been conducted an independent examination by LogistikPartner Sweden. The object has been inspected visually and if possible tested in functionality. If testing is possible the object are only tested visually and in standard functionality. There is made no comprehensive test or inspection, therefore there cannot be guaranteed that the object meets all specific requirements and technical specifications that apply to the object

LogistikPartner Schweden führen diese Auktion im Auftrag des Verkäufers. Erfolgen unabhängige Überprüfung der Auktion Objekt von LogistikPartner Schweden. Es wurden visuelle Inspektion und Prüfung, wenn möglich. Durch das Testen und Testen durchgeführt regelmäßige Funktionsprüfung und Sichtkontrolle. Es gibt keine umfassende Prüfung oder Inspektion kann daher nicht garantieren, dass die Aufgabe alle spezifischen Anforderungen und technischen Spezifikationen, die für das Objekt trifft.

LogistikPartner Sverige