DGV-Spielvorgabentabelle Bahn 1-9

Par 72. Slope 137. DGV-Stamm- vorgaben. DGV-Spiel- vorgaben. Herren. Hintere Standardabs. (GELB). CR 73,0. Par 72. Slope 136. DGV-Stamm- vorgaben.
58KB Größe 6 Downloads 192 Ansichten
Golf-Club St. Dionys e.V. Bahn 1-9 DGV-Spielvorgabentabelle Herren Hintere Abschläge (WEISS)

Herren Hintere Standardabs. (GELB)

Herren Mittlere Abschläge (BLAU)

CR 74,7 CR 73,0 CR 70,5 Par 72 Par 72 Par 72 Slope 137 Slope 136 Slope 132 DGV-Stamm- DGV-Spiel- DGV-Stamm- DGV-Spiel- DGV-Stamm- DGV-Spielvorgaben vorgaben vorgaben vorgaben vorgaben vorgaben

+4,0 +3,4 +2,6 +1,8 +0,9 +0,1 0,7 1,5 2,4 3,2 4,0 4,8 5,7 6,5 7,3 8,1 9,0 9,8 10,6 11,4 12,3 13,1 13,9 14,7 15,6 16,4 17,2 18,0 18,9 19,7 20,5 21,3 22,2 23,0 23,8 24,6 25,5 26,3 27,1 27,9 28,8 29,6 30,4 31,2 32,1 32,9 33,7 34,5 35,4

-

+3,5 +2,7 +1,9 +1,0 +0,2 0,6 1,4 2,3 3,1 3,9 4,7 5,6 6,4 7,2 8,0 8,9 9,7 10,5 11,3 12,2 13,0 13,8 14,6 15,5 16,3 17,1 17,9 18,8 19,6 20,4 21,2 22,1 22,9 23,7 24,5 25,4 26,2 27,0 27,8 28,7 29,5 30,3 31,1 32,0 32,8 33,6 34,4 35,3 36,0

Clubvorgaben

+2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 +10

+4,0 +3,7 +2,9 +2,0 +1,2 +0,4 0,5 1,3 2,1 3,0 3,8 4,6 5,5 6,3 7,1 7,9 8,8 9,6 10,4 11,3 12,1 12,9 13,8 14,6 15,4 16,3 17,1 17,9 18,7 19,6 20,4 21,2 22,1 22,9 23,7 24,6 25,4 26,2 27,1 27,9 28,7 29,5 30,4 31,2 32,0 32,9 33,7 34,5 35,4

-

+3,8 +3,0 +2,1 +1,3 +0,5 0,4 1,2 2,0 2,9 3,7 4,5 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 9,5 10,3 11,2 12,0 12,8 13,7 14,5 15,3 16,2 17,0 17,8 18,6 19,5 20,3 21,1 22,0 22,8 23,6 24,5 25,3 26,1 27,0 27,8 28,6 29,4 30,3 31,1 31,9 32,8 33,6 34,4 35,3 36,0

Clubvorgaben

+4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 +8

+4,0 +3,4 +2,5 +1,7 +0,8 0,0 0,9 1,8 2,6 3,5 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,6 9,5 10,3 11,2 12,0 12,9 13,7 14,6 15,5 16,3 17,2 18,0 18,9 19,7 20,6 21,5 22,3 23,2 24,0 24,9 25,7 26,6 27,4 28,3 29,2 30,0 30,9 31,7 32,6 33,4 34,3 35,1 36,0

-

+3,5 +2,6 +1,8 +0,9 +0,1 0,8 1,7 2,5 3,4 4,2 5,1 5,9 6,8 7,7 8,5 9,4 10,2 11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,4 16,2 17,1 17,9 18,8 19,6 20,5 21,4 22,2 23,1 23,9 24,8 25,6 26,5 27,3 28,2 29,1 29,9 30,8 31,6 32,5 33,3 34,2 35,0 35,9 36,0

Clubvorgaben

+6 +5 +4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 +5

Golf-Club St. Dionys e.V. Bahn 1-9 DGV-Spielvorgabentabelle Damen Damen Vordere Standardabs. Vordere Abschläge (ROT) (ORANGE) CR 73,6 CR 72,8 Par 72 Par 72 Slope 128 Slope 130 DGV-Stamm- DGV-Spiel- DGV-Stamm- DGV-Spielvorgaben vorgaben vorgaben vorgaben

+4,0 +3,6 +2,7 +1,8 +0,9 0,0 0,8 1,7 2,6 3,5 4,4 5,3 6,1 7,0 7,9 8,8 9,7 10,6 11,4 12,3 13,2 14,1 15,0 15,9 16,7 17,6 18,5 19,4 20,3 21,1 22,0 22,9 23,8 24,7 25,6 26,4 27,3 28,2 29,1 30,0 30,9 31,7 32,6 33,5 34,4 35,3

-

+3,7 +2,8 +1,9 +1,0 +0,1 0,7 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,0 6,9 7,8 8,7 9,6 10,5 11,3 12,2 13,1 14,0 14,9 15,8 16,6 17,5 18,4 19,3 20,2 21,0 21,9 22,8 23,7 24,6 25,5 26,3 27,2 28,1 29,0 29,9 30,8 31,6 32,5 33,4 34,3 35,2 36,0

Clubvorgaben

+3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 +6

+4,0 +3,7 +2,8 +1,9 +1,1 +0,2 0,7 1,5 2,4 3,3 4,1 5,0 5,9 6,7 7,6 8,5 9,4 10,2 11,1 12,0 12,8 13,7 14,6 15,4 16,3 17,2 18,0 18,9 19,8 20,7 21,5 22,4 23,3 24,1 25,0 25,9 26,7 27,6 28,5 29,3 30,2 31,1 32,0 32,8 33,7 34,6 35,4

-

+3,8 +2,9 +2,0 +1,2 +0,3 0,6 1,4 2,3 3,2 4,0 4,9 5,8 6,6 7,5 8,4 9,3 10,1 11,0 11,9 12,7 13,6 14,5 15,3 16,2 17,1 17,9 18,8 19,7 20,6 21,4 22,3 23,2 24,0 24,9 25,8 26,6 27,5 28,4 29,2 30,1 31,0 31,9 32,7 33,6 34,5 35,3 36,0

Clubvorgaben

+4 +3 +2 +1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 +6